Kinderopvang met aandacht

Gastouderopvang is in veel gevallen de ideale opvang voor uw kind of kinderen. Doordat de opvang kleinschalig is krijgt uw kind de zorg en aandacht die het nodig heeft. U heeft invloed op het dagprogramma omdat er overleg met de gastouder mogelijk is. Zij zullen ernaar streven zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ritme wat u thuis hanteert. Uw kind is in de gelegenheid om met anderen kinderen te spelen, niet alleen met leeftijdgenootjes maar met verschillende leeftijden die goed bij elkaar aansluiten. Kinderen leren veel van elkaar en samen spelen helpt ter bevordering van de ontwikkeling. GOB de Speelgarage bemiddelt voor u en zoekt een gastouder die bij u wensen past.

Alle gastouders die bij GOB de speelgarage zijn aangesloten voldoen aan de eisen die de overheid stelt en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ze zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en hebben een goedkeuring van de GGD voor de ruimte waarin de opvang plaatsvindt. De gastouders schrijven ook een pedagogisch werkplan, wat hen bewust naar hun eigen kwaliteiten laat kijken.

De speelgarage begeleidt de gastouders en biedt mogelijkheden om kennis scherp te houden en ervaringen uit te wisselen. De speelgarage heeft een goedgekeurd beleidsplan waarmee gewerkt wordt. Bij elke gastouder worden jaarlijks evaluatie gesprekken gehouden en risico-inventarisaties uitgevoerd.
Alles om ervoor te zorgen dat uw kind veilig, goed en vertrouwd wordt opgevangen.