Oudercommissie

Op 25 mei 2011 is de oudercommissie officieel van start gegaan. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien van kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders bij de directie. De oudercommissie fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor ouders. Helaas heeft de oudercommissie afscheid van ons genomen en zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die hieraan willen deelnemen.