Meldcode

Als gastouder kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Beroepskrachten (en dat zijn onze gastouders) zijn, naar vanaf 1 juli 2013, verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

 

Om te leren hoe deze meldcode werkt biedt de Speelgarage iedere gastouder die bij ons is aangesloten de online cursus gratis aan. Na afloop van de cursus weet de gastouder waar ze op moet letten en wat er van haar verwacht wordt. Hiervoor ontvangt zij ook een certificaat.

 

Verder zijn beide bemiddelingsmedewerksters opgeleid tot aandachtsfunctionaris om eventuele zorgen van de gastouder om de kinderen goed te kunnen begeleiden.