Kinderopvang op uw eigen manier

Als gastouder bepaalt u zelf welke dagen u werkt en hoeveel kinderen u wilt opvangen (is gebonden aan een wettelijk maximum). U maakt uw eigen dagindeling, waarin allerlei activiteiten aan bod kunnen komen. U hebt te maken met de dagelijkse dingen, zoals eten en slapen, maar u geeft ook uw persoonlijke invulling aan een opvangdag, doordat u tijdens de opvang van de kinderen die activiteiten onderneemt die uw aanspreken. Voor de ene gastouder is dit knutselen, de andere gastouder wandelt graag en weer een ander houdt erg van voorlezen of muziek maken.

 

Als gastouder, bent u heel zelfstandig bezig met uw gastkinderen. Naast de opvang en verzorging van uw gastkinderen vormt het contact met de ouders ook een belangrijk onderdeel van uw werk. Met hen bespreekt u natuurlijk uw visie op de opvang, uw manier van denken over verzorgen, voeding, spelen, tv kijken en uw keuze voor dit beroep. U communiceert niet alleen mondeling met hen, maar ook schriftelijk. In het dagboekje van de gastkinderen rapporteert u de leuke en belangrijke zaken van die dag. De informatie die u geeft over de manier waarop u de opvang vorm geeft, zorgt ervoor dat de ouders bewust voor uw manier van opvang kunnen kiezen.

 

Naast het contact met de ouders, heeft u ook contact met ons als gastouderbureau. Wij komen regelmatig bij u op bezoek en staan uiteraard klaar om te helpen bij vragen en/of problemen. Maandelijks kunt u in contact komen met andere gastouders tijdens onze speeltuinochtend.

Het beroep gastouder

Gastouder is sinds 2010 met invoering van de diploma-eis en de registratieplicht een echt beroep geworden. Een beroep waarin u uw eigen kwaliteiten volledig kunt benutten en de bezigheden werk – gezin prima op elkaar kunt afstemmen. GOB de Speelgarage staat u als (aankomend) gastouder met raad en daad terzijde zodat u volledig gediplomeerd en geregistreerd van start gaat.