Wat mag u verwachten

Als gastouder kiest u ervoor om de zorg van andermans kinderen op u te nemen. Dit is een hele mooie taak, die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er wordt van u verwacht dat u een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving creëert, zodat het kind en de ouders zich op hun gemak voelen bij u. De speelgarage ondersteunt u om dit te bereiken door jaarlijks de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid te maken. En door middel van evaluatiegesprekken helpt de Speelgarage u de communicatie met de vraagouders open te houden.

 

De speelgarage controleert of u voldoet aan de opleidingseisen en kan u eventueel ondersteunen om de benodigde papieren te behalen. Verder zorgen we voor het op peil houden en bevordering van uw deskundigheid via bijeenkomsten.

 

De Speelgarage organiseert activiteiten waaraan u samen met uw gastkind kunt deelnemen. Op deze manier ontmoet u ook uw collega’s en heeft u de mogelijkheid contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

 

De Speelgarage heeft voor elke gastouder een alles-bij-de-hand-map. Hierin is ruimte voor het bewaren van alle belangrijke documenten en vindt u tevens alle protocollen en het pedagogisch beleidsplan.

 

De Speelgarage biedt een beveiligde persoonlijke pagina waar u een digitaal dossier kunt bijhouden van uw contracten, opvanguren, jaaroverzichten, diploma’s en certificaten, evaluaties en risico-inventarisatie met plan van aanpak.

 

De Speelgarage verstrekt u een jaaropgave van uw inkomsten.