Wat mag u verwachten

GOB de Speelgarage inventariseert in een intakegesprek (persoonlijk of telefonisch) de wensen van de vraagouder. Daarnaast zorgt GOB de Speelgarage voor de werving en selectie van gastouders, het kennismakingsgesprek en zorgvuldige bemiddeling. De vaste bemiddelingsmedewerker draagt zorg voor (vastlegging van) de afspraken tussen de vraag- en de gastouder.

 

Daarnaast zorgt GOB de Speelgarage voor:

 

 1. Begeleiding en scholing van de gastouders (Helpende Welzijn niveau 2 en certificaat EHBO voor kinderen).
 2. Thema-avonden voor de gastouders
 3. Registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang
 4. Een jaarlijks huisbezoek aan de gastouder voor een risico-inventarisatie
 5. Een jaarlijkse evaluatie met de vraag- en de gastouder inclusief verslaglegging
 6. Administratieve ondersteuning, zoals het verzorgen van de maandelijkse facturen en jaaropgave
 7. Kassiersfunctie, het uitbetalen aan de gastouder
 8. Begeleiding bij vragen of problemen
 9. Noodopvang waar mogelijk
 10. De bemiddeling indien nodig
 11. Het uitbrengen van nieuwsbrieven waarbij gast- en vraagouders o.a. op de hoogte worden gehouden van wettelijke regelgeving